‌چکیده محتوای فایل

درصورتی که بارعایت رفتارهای بهداشتی وکاهش فاکتورهای خطر، فشارخون کنترل نشدبایددارودرمانی شروع شود

‌فهرست

فشارخون چیست
فشارخون بایدباشدیانه
چرابیماری فشارخون
علت های ایجادفشارخون
سایرعلت های ایجادفشارخون
عوامل تعیین کننده
علائم بیماری فشارخون
تشخیص
درگیری اعضاء مختلف دراثرفشارخون
نمونه رفتارهای غیربهداشتی
نمونه رفتارهای بهداشتی
میوه هاوسبزیجات مؤثردرکاهش فشارخون

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید