‌چکیده محتوای فایل

نوع ديگري از گزينش پذيري که توسط شرايط واکنش اعمال مي گردد، گزينش پذيري سينتيكي و ترموديناميکي مي باشد. در واكنش زير محصول اندو كه يك محصول سينتيكي است، سريعتر تشكيل مي گردد. زيرا در حالت گذار بين سيستم غير اشباع كربونيل و پيوند دوگانه در حال تشكيل برهمكنش ثانويه  (Secendary π Intraction) ايجاد شده، كه موجب پايداري حدواسط و افزايش سرعت تشكيل آنها مي گردد ...
 

‌فهرست

گزينش پذيري ناشي از عوامل دمائي
گروه كربونيل و واكنش هاي آن
واكنش تركيبات آلي فلزي با كربونيل دار
سيستم هاي مزدوج با گروه كربونيل
گزينش پذيري با تغيير روش سنتز
هومولوگ گزيني
مسائل

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید