‌چکیده محتوای فایل

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) :
یک دسته پرتو الکترونی از نمونه عبور کرده و تصویری از جزئیات سطح نمونه بدست می دهند.  تصاویر 3 بعدی ايجاد می کند. معمولا برای بررسی بسيار دقيق توپوگرافی سطوح نمونه های زيستی استفاده می شود ...
 

‌فهرست

نتایج دوره
سیستم SI
نماد علمی
میکروسکوپ دو چشمی
میکروسکوپ الکترونی عبوری
تصویر TEM از یک سلول گیاهی
میکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ نیروی اتمی
مفاهیم نور
جمع بندی

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید