‌چکیده محتوای فایل

توزیع نمایی: اگر تعداد موفقیت ها دارای توزیع پواسون باشد ، زمان بین موفقیت ها دارای توزیع نمایی منفی است. چون زمان متغیری پیوسته است، توزیع نمایی منفی ...
 

‌فهرست

کلیات
مطالعه توصیفی داده ها طبقه بندی نشده
توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری
توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده
مبانی احتمال
توابع احتمال گسسته
توابع احتمال پیوسته
توزیع نرمال

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید