‌چکیده محتوای فایل

برای مشخص کردن ویژگیهای صدا علاوه بر فشار صوت – فرکانس صدا نیز لازم است. گستره فرکانسی صدا بسیار وسیع است( از 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز) لذا فرکانسهای صدا را بصورت...

‌فهرست

Noise assessment
ترکیب ترازهای صوت
میانگین تراز های صوتی
تفریق ترازهای صوتی
تراز صدای معادل

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید