‌چکیده محتوای فایل

با توجه به تعريف بيان شده ، مفهوم كيفيت بطور گسترده اي مي تواند در سازمان بكار گرفته شود.بطور مثال وقتي صحبت از كيفيت محصول به ميان مي آيد، تعريف كيفيت به شكل زير تغيير مي يابد: ”ميزاني كه مجموعه اي از ويژگيهاي ماهيتي ، الزامات و يا خواسته هاي مربوط به محصول را برآورده مي سازد.“
مثال: الزامات و يا خواسته هاي مربوط به خدمات حمل ونقل بار مي تواند شامل مواردي همچون ...

‌فهرست

سازمان
ساختار سازماني
زيرساخت
مشتري
طرف ذينفع
فرايند
محصول
الزام و يا خواسته
كيفيت
رضايت مشتري
پروژه
طراحي و تكوين
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید