‌چکیده محتوای فایل

عامل هاي حل مسأله :
از طريق جستجو کارگزار مي تواند رشته اقداماتي را توليد کند که آن را به هدف برساند. از اين روش مي توان در محيط هاي ايستا، قابل مشاهده، گسسته و قطعي استفاده کرد. 
پيش از آنکه يک عامل جستجوي راه حل را آغاز کند بايد يک هدف را فرموله و آنگاه از اين هدف براي فرموله کردن مساله استفاده کند. عامل هنگام اجراي رشته اعمال، ادرکاتش را ناديده مي گيرد و ...

‌فهرست

عامل هاي حل مسأله
فرموله کردن مسأله
مسائل نمونه
الگوريتم هاي پايه جستجو
انواع مسأله

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید