‌چکیده محتوای فایل

نامگذاری ترکیبات کووالانسی :
نام عنصر با الکترونگاتیوی پایین در ابتدا و نام عنصر با الکترونگاتیوی بالا در آخر بعلاوه پسوند ”ید” از پیشوندهای یونانی برای مشخص کردن تعداد عناصر در مولکول استفاده می شود ...
 

‌فهرست

نکته قابل توجه در تعیین بار قراردادی
ساختار لوویس
فرم های رزونانسی هم ارز
ایزومرهای ساختاری
نامگذاری ترکیبات کووالانسی

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید