‌چکیده محتوای فایل

زبان فارسی یک زبان هندی ایرانی است، قاعده نوشتاری راست به چپ می باشد، استفاده از ضمایر منفصل در زبان بندرت استفاده می شود و غالبا عامل در درون افعال جای می گیرد...

‌فهرست

مقدمه
ترجمه ماشینی
پیکره های موازی
منابع ساخت پیکره
پیکره های فارسی - انگلیسی
الگوریتم‌های ساخت پیکره
شیوه های ساخت پیکره فارسی - انگلیسی
معیارهای ارزیابی
پیشنهادات آتی

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید