‌چکیده محتوای فایل

مطالعه مقطعی (Cross – Sectional  Study)         
    مطالعه ای است که افراد از نظر صفت مورد مطالعه فقط یکبار اندازه گیری می شوند این سنجش در یک مقطع و مشخص از زمان می باشد ...
 

‌فهرست

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
انواع مطالعات توصیفی
انواع مطالعات تحلیلی
انواع مطالعات همگروهی
مزایای مطالعات مقطعی
معایب مطالعات مقطعی

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید