‌چکیده محتوای فایل

مهمترین دلیل موفقیت چشمگیر ژاپنیها در کنترل کیفیت، انگیزش کارکنان در کنار تلقی مثبت آنان از سازمانهایشان است. سازمانهای دارای مشارکت مناسب به دستورالعملهای مکتوب بسیارکمی احتیاج دارند. اشخاصی که به ایجاد قوانین کمک کرده و در شکل گیری آنها سهیم اند، پیروی از آنها را سهل تر  می یابند.
بهترین روش برای به دست آوردن کارکنان سودمند و با کیفیت، این است که آنها را به بخشی از سازمان تبدیل کنیم، یعنی اقرادی با ارزش که ...

‌فهرست

انگیزش
هرم نیازهای مزلو
توانمندسازی
تشکیل تیم
فرآیند تشکیل و دوام تیم
ارزیابی عملکرد
قدردانی و اعطای پاداش
فواید حاصل از مشارکت کارکنان

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید