‌چکیده محتوای فایل

گفته شد که معرفت شناسى يکى از مفروضات اساسـى و مهـم براى پى افکنــدن هر دانشى است. معرفت شناسـى ارکانى دارد که در ادامه به توضيح آنها پرداخته مى شود. 
با تقسيم ابزار شناخت به حسى، عقلى و قلبى (شهودى)، مشخص شد که هريک از اين ابزارها به نحوى در کسب معرفت نقش دارند. اما گاهى موانعى در راه حصــول معرفت وجــود دارد که باعــث می شود معرفتـى آميخته با خطا به دست آيد. اين آميختگـى، بـه دليل بعضى رخدادهاى طبيعى يا مادى و ...

‌فهرست

پيش فرض هاى معرفت شناسى
اسباب کسب معرفت
موانع درک حقايق

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید