‌چکیده محتوای فایل

کارآموزی سفت کاری ساختمان 10 طبقه به صورت تصویری ...

‌فهرست

اتصال دودکشها
اسکپ سنگ
اسکپ سنگ نما
محل قرار گیری کلکتور گاز
توجه به پله گرد محل سنگ پله و چشمه پله
بازدید از نوار پیچی لوله گاز
بالابر داخل چاله آسانسور
بالای ورودی یک واحد
بتن کرمو داخل چاله آسانسور
پارکینگ کارگاه
پله ورودی
پیچ خیلی تند پله
پیش بینی محل نصب نرده راه پله
تخریب محل ورودی
جعبه کنترل حریق آبی
جعبه کنترل حریق داخل راه پله
جعبه تقسیم برق محل نامطلوب
و...

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید