‌چکیده محتوای فایل

لايه هاي سنگها:
سنگ هاي رسوبي معمولا بصورت موازي روي هم انباشته مي شوند. در يك سري لايه ازجنس سنگ هاي رسوبي، اصولاً لايه هاي زيرين قديمي تر از لايه هاي بالايي هستند. درصورتي كه لايه ها چين خورده باشند ويا وارونه شده باشند، اصل بالا درست نيست.
فسیل:
درگذشته جانداران فراواني روي زمين زندگي مي كرده اند. به آثار و بقاياي موجودات قديمي كه در بين برخي از لايه هاي زمين يافت مي شوند، فسيل مي گويند.
از ميان جانداران گذشته فقط تعداد كمي از آنها به صورت فسيل در آمده اند. جانداراني كه داراي اعضاي نرم و فاقد اسكلت سخت داخلي يا خارجي بوده اند، پس از مرگ تجزيه شده و يا خوراك جانداران ديگر مي شدند و بدون اينكه اثري از خود بر جاي گذارند،از بين مي رفتند و ...

‌فهرست

سرگذشت زمين
لايه هاي سنگها
فسيل
تغييرگونه هاي جانداران
جهش
شواهدتغيير
زمين ساخت ورقه اي
جابه جايي قاره ها
ورقه هاي دورشونده
ورقه هاي نزديك شونده
ورقه هاي امتداد لغز
فراتر از زمين
منظومه شمسي
ستارگان
صورت هاي فلكي

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید