‌چکیده محتوای فایل

چند تعريف:
- ناحيه بحراني:(Critical Section) بخش هايي از کد پردازه که با منابع مشترک کار دارد.
- انحصار متقابل(Mutual Exclusion): در هر لحظه تنها يک پردازه در حال اجراي ناحيه بحراني باشد.
- بن بست: رقابت و در اختيار گرفتن حلقوي منابع بصورتي که ادامه اجراي پردازه ها ممکن نباشد.
و ...

‌فهرست

اجراي همروند پردازه ها
حالات مختلف ارتباط پردازهها
شرايط لازم براي برقراري انحصار متقابل
روشهاي برقراري انحصار متقابل
ايجاد انحصار متقابل با انتظار مشغولي
بن بست و بن باز
الگوريتم
روش سخت افزاري ايجاد انحصار متقابل

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید