‌چکیده محتوای فایل

بازاریابی فرایند برنامه ریزی  و اجرایی کردن مفاهیم قیمت-گذاری ، ارتقا و توزیع افکار و عقاید،محصولات و خدمات است به گونه ای که از طریق مبادله انها سازمانها و افراد به اهدافشان دسترسی پیدا کنند .
عامل ارتباط دهنده مصرف کننده ،مشتری و جامعه، از طریق اطلاعات به بازاریاب است. تعیین اطلاعات مورد نیاز، برنامه ریزی برای جمع اوری اطلاعات و مدیریت و اجرای جمع اوری اطلاعات بعهده تحقیقات بازاریابی می باشد ...

‌فهرست

تحقیقات بازاریابی داخلی
تحقیقات بازاریابی بین المللی
تعاریف مختلف از تحقیقات بازاریابی
کاربردهای تحقیقات بازاریابی
فرایند تصمیم گیری
فرایند تحقیقات بازاریابی
طبقه بندی تحقیقات بازاریابی
تمرکز تحقیقات بازاریابی
مطالعات متمرکز بر کاربران نهایی
اقدامات لازم برای تعریف درست مسئله
مزایای داده های اولیه
داده های ثانویه
طرح نمونه گیری
ابزارووسایل تحقیق در جمع اوری اطلاعات
نظرخواهی حضوری
محدودیتها در جمع آوری اطلاعات
طراحی نظام اطلاعاتی
جمع آوري داده ها
نتايج تحقيق
اقدامات بعدي
منابع

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید