‌چکیده محتوای فایل

مدیریت استراتژیک ابتدا با تحلیل مسائل پیرامون محیط داخلی و خارجی سازمان، شکل می‌گیرد و پس از پیشنهاد استراتژی‌ها و راهبردهای ممکن و تحلیل آنها، یک یا چند راهبرد بهینه انتخاب می‌شود. 
علم اخلاقیات، مجموعه اشکال مختلف خلق و خوی یک شخص، تعریف کننده یک رفتار. اخلاقیات اغلب به یک سنت آرمانی وابسته است که بین چیزی که هست و چیزی که باید باشد، تمایز ایجاد می‌کند، در حالیکه آداب و رسوم وابسته به یک سنت مادی گرا است که تنها به دنبال پیشبرد واقعیت‌های موجود برای دستیابی به خوشبختی همگانی، از طریق رفتار منطقی است و ...

‌فهرست

مديريت راهبردي يا مديريت استراتژيك
اخلاق
مفهوم اخلاق اداری
فاکتورها کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورها میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی
رابطه اخلاق با استراتژي
رابطه اخلاق با كسب و كار
منشور تفكر اخلاقي
قواعد و اخلاق کسب و کار
وظايف مديران در اخلاقي کردن سازمان
غفلت از عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي
عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي
ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان
جمع‌بندي و نتيجه
منابع

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید