‌چکیده محتوای فایل

 سيستم مجموعه اي از اجزا است كه در راستاي هدفي مشخص با يكديگر در ارتباطند. مديريت برنامه ريزي و هدايت برنامه به سوي هدف می باشد و پروژه كاري است جديد كه...

‌فهرست

تعاريف
اسـتراتژي
مشخصات پروژه
مشكلات اجراي سيستم مديريت پروژه
ويژگيهاي يك مدير پروژه
نقش مدير عملياتي
نقش مديريت عالي شركت
برنامه ريزي پروژه
متدولوژيهاي برنامه ريزي
اهداف برنامه ريزي
قدمهاي برنامه ريزي
مشخصات گامهاي برنامه ريزي
مشخصات تكنيكهاي برنامه ريزي
ساختـار تقسـيم كـار
امتيازات PCWBS
كدبندي PCWBS

هر جا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید. (آنتونی رابینز)

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید