‌چکیده محتوای فایل

زیرمهارت های حل مساله
مهارت شناخت دقیق مساله و جنبه های مختلف آن
مهارت استفاده ازابزارهایی مانند استخوان ماهی در شناخت دقیق مساله 
مهارت شناسایی و پیدا کردن گزینه های مختلف برای حل مساله
 

‌فهرست

چرا مهارت حل مساله
زیرمهارت های حل مساله
تکنیک استخوان ماهی
تکنیک های مساله یابی
الگوبرداری
تکنیک پویش محیطی
تکنیک
تکنیک بارش

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید