‌چکیده محتوای فایل

هوش عاطفی یعنی اين قابليت که بتوانيم عواطف خود و ديگران را تميز دهيم و از آن در جهت ايجاد انگيزه برای خودمان و ديگران استفاده کنيم و توانائی مديريت مناسب عواطفمان را در درونمان و در ارتباط با ديگران داشته باشيم
75 درصد عللی که برای شکست در يک حرفه مطرح می شود به هوش عاطفی مربوط است:
   - راهبری نامناسب گروه در زمان چالش.
   - عدم توان در مديريت روابط بين فردی
و ...

‌فهرست

هوش عاطفی
فرآيند عاطفی و هوش عاطفی
مقداری آمار
علل بيشتر برای اهميت هوش عاطفی
چرا افراد باهوش شکست می خورند
مراحل هوش عاطفی
آگاهی فردی
مديريت فردی
مهارتهای اجتماعی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید