‌چکیده محتوای فایل

متفاوت بودن اتم های متصل :
در مولکول هایی که دارای دو، سه و چهار زوج الکترون ظرفیتی می باشند. بدلیل هم ارز بودن تمام موقعیت ها نحوه قرار گرفتن اتم های متفاوت حول اتم مرکزی فرقی با حالتی که اتم ها یکسان هستند ندارد  ...

‌فهرست

استثناهای نظریه لوویس
نظریه دافعه زوج الکترونی مولکول ها
شکل هندسی مولکول
متفاوت بودن اتم های متصل
نظریه دافعه زوج الکترونی ساختار مولکول ها
نظریه دافعه زوج الکترونی فرم های رزونانسی

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید