‌چکیده محتوای فایل

اگرچه خلقت خاص هریک از گونه ها باور رایج حتی در میان دانشمندان در نیمه اول قرن نوزدهم بود شواهد به نفع تکامل تا آن زمان کشف شده بود.این شواهد برای کسی که انها را جمع آوری  و تفسیر کرده و بصورت یک نظریه معتبر علمی فرموله کند باقی مانده بود.
بطور همزمان والاس و داروین نظریه تکامل ارائه شد ولی به عنوان داروینیسم معرفی گردید. در سال 1859 ویرایش اول کتاب منشاء انواع داروین ظهور کرد. در سالهای پس از اعلام نظریه تکامل داروین اعتبار بسیاری از نظراتش پذیرفته شده و ...

‌فهرست

واژه‌شناسی
نگاهی به نظریه ها در اوایل
تکامل گرایان پیش از داروین
داروینیسم
تکامل توسط انتخاب طبیعی
تکامل در انسان
علوم زیست شناختی در قرن بیستم
توارث خصلت های مکتسب
موضوعات مرتبط با تکامل

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید