‌چکیده محتوای فایل

عضلات حرکت دهنده استخوان بازو:
هماهنگی بسیار موزونی بین حرکت های استخوان های کتف و بازو وجود دارد. به طوریکه حرکات بازو در جهات مختلف باعث حرکات ترقوه و به خصوص کتف می شود.
عضله سینه ای بزرگ :
عضله بزرگی است و به صورت سطحی در جلوی قفسه سینه قرار گرفته است و قابل لمس می باشد.این عضله به دو بخش جناغی وترقوه ای تقسیم می شود ودر پرتاب ها نقش مهمی ایفا می کند و ...

‌فهرست

حرکات مهم استخوان کتف
عضله سینه ای کوچک
عضله سینه ای بزرگ
عضلات آرنج و ساعد
عضلات ران
عضله شانه ای
عضلات چرخش دهنده خارجی
عضلات زانو
ستون مهره ها
عضلات نردبانی
عضله مربع کمری

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید