‌چکیده محتوای فایل

خطای پزشکی، خطا ها یا اشتباهاتی هست که توسط گروه پزشکی رخ میدهد و می توانند منجر به آسیب به بیمار گردند ، این خطاها شامل  اشتباهات تشخیصی، اشتباهات در تجویز دارو و روشهای درمانی، اشتباه در پروسیجر جراحی ، اشتباه در استفاده از فناوری و تجهیزات ، اشتباه در تفسیر تستهای پاراکلینیک میباشند و ...

‌فهرست

به نظر شما چرا چنین اتفاقی افتاد
تعریف خطای پزشکی
اپیدمیولوژی
خطاهای پزشکی دو نوعند
حوادث ناخواسته قابل پیشگیری
حوادث بدون عارضه
مهمترین دلایل خطا های پزشکی
انواع خطاهای پزشکی
فاكتورهاي تاثير گذار

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید