‌چکیده محتوای فایل

پروانه پوستخوار درختان میوه از خانواده Tortricidae مي باشد و تاكنون از نواحي آذربايجان و خراسان گزارش شده است. افت مزبور اخيرا نيز در استانهاي مركزي؛ اصفهان؛خوزستان ملاحظه گرديده است. پروانه پوستخوار كه به آلماني به آن كرم پوستخوار گفته ميشود. پروانه اي كه لارو آن از پوست و ناحيه كامبيوم درختان ميوه تغذيه مي نمايد. درمورد اولين تاريخ جمع اوري اين حشره در ايران اطلاعي در دست نيست و رجبي در سال 1355 اين افت را جز حشرات چوبخوار درختان ميوه سرد سيري ذكر مينمايد و ...

‌فهرست

مرفولوژي
نگاه كلي به گونه
تخم
ارو
مشخصات بيولوژي
خسارت
مبارزه شيميايي
مبارزه بيولوژيكي
منابع

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید