‌چکیده محتوای فایل

پس از انجام NID در سال 1996 موارد فلج بعد از در يافت OPV گزارش شد .نتايج تست آزمايشگاهي نشان دهنده ويروس وحشي در نمونه بود , كه نشان دهنده عفونت كودك قبل از ايمنسازي بود . موارد پوليو ميليت جز موارد همزمان دسته بندي شد و بيماري بدليل دريافت واكسن نبوده است . بعد از نوبت دوم NID موردي از بيماري پوليو ميليت گزارش نشد . 
مثال فوق در مورد واكنش شناخته شده واكسن بود ,كه بررسي موارد همزماني آن را ثابت كرد ...
 

‌فهرست

تعريف AEFI
طبقه بندي AEFI
خطاي برنامه بصورت خوشه اي
جهت جلوگيري از خطاي برنامه
واكنش تزريق
اهداف مراقبت بعد از ايمنسازي

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید