‌چکیده محتوای فایل

مدت زمان نگهداری پرونده های پزشکی :
    - دست کم ده سال پس از آخرین پذیرش
    - پرونده کودکان تا رسیدن به سن بلوغ و رفع موارد قانونی
    - فیلم های تشخیصی و میکروفیلم پرونده به مدت پنج سال
    - اوراق ضربان قلب جنین، ده سال پس از رسیدن جنین به سن بلوغ
و ...

‌فهرست

فایده پرونده مدارک پزشکی
بایگانی مدارک پزشکی در یک بیمارستان
فضا و تجهیزات مورد نیاز
روش های بایگانی ،ذخیره و نگهداری
تسهیلات فیزیکی
عملکرد واحد بایگانی مدارک پزشکی
فضای بایگانی
مدت زمان نگهداری پرونده های پزشکی
بایگانی راکد یا بایگانی غیرفعال
عوامل محیطی و پرونده پزشکی بیماران

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید