‌چکیده محتوای فایل

بیشترین خطاهای آزمایشگاهی میتواند وابسته به عوامل غیر تجزیه ای نظیر جمع آوری نمونه ، جابه جایی و نقل وانتقال آن میباشد. عوامل غیر بیولوژیک نظیر شناسایی نادرست بیمار و عوامل بیولوژیک نظیر وضعیت بیمار در طی نمونه گیری ، زمان نمونه گیری ، همه این عوامل سبب بروز خطاهای آزمایشگاهی میگردند.
عوامل فیزیولوژیک نیز میتواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهند که شامل ...

‌فهرست

دستورالعمل جمع آوری نمونه خون
مراحل نمونه گیری
نمونه گیری وریدی
تمیز کردن محل نمونه گیری
روش های جلوگیری از همولیز
زمان سيلان
تست مانتو
نکات انجام آزمایش قند خون 2 ساعته
روش جمع آوری نمونه خلط
روش جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته
Urinalysis آزمایش کامل ادرار
نمونه زماندار
میکروب شناسی
روش جمع آوری نمونه ادرار

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید