‌چکیده محتوای فایل

به عنوان شركت تجاري موفق در بدنه دولت و متولي زنجيره كسب و كار با ارزش محصولات پتروشيميايي:
فعال شدن در توسعه صنايع مكمل نفت وابسته به صنعت پتروشيمي از مرحله:  ايجاد ايده تا الويت بندي، انتخاب فن آوري، استقرار و بهره برداري و حمايتهاي حين توليد.
حمايت مستقيم از توسعه متمركز صنايع ميان دستي و محوريت در سازماندهي نهادهاي موثر و حمايت غير مستقيم از توسعه صنايع پايين دستوتبديلي پتروشيميكمك به سازماندهي ارائه مشاوره هاي علمي، فني، بازاري، بازاريابي، مالي و اقتصادي(كليه اين موارد درقالب طرح جامع توسعه صنايع مكمل پتروشيمي در مرحله تصويب نهايي در هيات مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار دارد)

‌فهرست

الزامات توسعه صنايع مكمل نفت
توسعه صنايع مكمل نفت
مدل هاي حمايت و پشتيباني
نقش صنعت نفت
جهت توسعه صنايع مكمل نفت
كارآفريني و نقش پژوهش
حمايت از صنايع مكمل نفت
نقش پژوهش در گسترش كارآفريني
فعاليت هاي انجام شده
حمايت و پشتيباني از توسعة صنايع مكمل
جمع بندي و ارائه راهكارها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید