‌چکیده محتوای فایل

ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روز افزون آن ها، از ویژگی های بارز تمدن بشری است؛ به طوری که با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی، و ویژگی ها و نیازهای خاص جوامع مختلف، همه روزه انواع سازمان های اجتماعی ظهور گسترش می یابند و بر تعدادشان افزوده می شود

‌فهرست

اهداف درسي
مدیریت و کارآفرینی
فصل 2- نظریه های سازمان و مدیریت
فصل 3- خلاقیت و نوآوری
فصل 4- تصمیم گیری و حل مساله
فصل 5- مبانی برنامه ریزی
فصل 6- برنامه ریزی و مدیریت راهبردی
فصل 7- عناصر و مفاهیم سازماندهی
فصل 8- سازماندهی و طراحی سازمان
فصل 9- هماهنگی
فصل 10- مدیریت منابع انسانی
فصل 11- مدیریت بازار
فصل 12- مبانی رهبری
فصل 13- هدایت از طریق انگیزش
فصل 14- هدایت از طریق ارتباطات
فصل 15- مبانی کنترل
فصل 16- مدیریت بحران

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید